Velcea & Partners

POIM 11.1 - Schema de ajutor de minimis

POIM 11.1

Valorea finantarii
50.000 - 200.000 EURO
Intervalul de inscriere
13-27 octombrie 2022
Bugetul apelului:
100 mil. euro
Termen limita implementare:
31 dec. 2023
Beneficiari eligibili:
IMM-uri si intreprinderi mari
Tip investitie:
urban si rural
Industrial Services

Conditii

Pot beneficia de facilitatile prevazute în prezenta schema întreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Inlocuirea corpurilor de iluminat active in unitate

Sunt permise cele fluorescente şi incandescente cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.

Sisteme de cogenerare sau trigenerare

Realizarea, achiziţionarea, modernizarea de unităţi / capacităţi de cogenerare noi / existente pentru obţinerea de energie termică şi electrică în cogenerare din surse regenerabile.

Sisteme de monitorizare a consumului

Respectiv instalaţii / echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie, cu scopul de reducere imediată şi pe termen scurt a pierderilor de energie.

Inlocuirea echipamentelor energofage

Înlocuirea de echipamente, utilaje, dotări specifice cu alternative mai eficiente din punct de vedere energetic. Investiția este condiționată de demonstrarea economiei de energie față de situația inițială.​

Modificări la sistemele tehnice ale clădirilor dvs.

inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente, respectiv a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, etc..

Alte activităţi ce conduc la îndeplinirea obiectivelor

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de reparaţii la faţade, lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice etc.

* Pentru mai multe detalii si pentru o consultatie initiala gratuita, completati formularul acesta (click) sau ne puteti contacta telefonic la numerele: (0758) 366 510 sau (0799) 085 242