Velcea & Partners

Microintreprinderi si Intreprinderi Mici – Sud Muntenia

Intensificarea Cresterii Durabile si a Competitivitatii Microintreprinderilor si IMM din Regiunea Sud – Muntenia (PRSM/ID/1/1/1.3/A)

Cheltuieli eligibile – Microintreprinderi si Intreprinderi Mici Sud Muntenia:

 • lucrări de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor,întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI, etc.);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură birotică, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”, subgrupa 2.2. „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”, clasa 2.3.6. „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie sunt considerate: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice), energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală.
 • investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului; proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiţii în active corporale. Este opţională includerea în proiect a investiţiilor în active necorporale;
 • investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcţionalităţi specifice comerţului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preţuri şi stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie.
 • proiectare şi asistenţă tehnică;
 • activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri; în  domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect);la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 • activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;
 • activitati de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;
 • investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • Activități de audit financiar.

Judete eligibile:

Industrial Services

Beneficiari

Pot beneficia de facilitatile prevazute în prezenta schema întreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

30.000 - 200.000 €

pentru firmele care au obtinut venituri din codul CAEN eligibil de minim 30% din total CA.

30.000 - 60.000 euro

pentru firmele care au obtinut venituri din codul CAEN eligibil de maxim 30% din total CA.

20.000.000 euro

buget total pentru sesiunea din 2023.

Ajutor financiar nerambursabil

Buget total program: 47.058.823 euro;

Ajutor financiar nerambursabil

Ajutor financiar 90% – contributie proprie 10%;

Ajutor financiar nerambursabil

Valoare minima proiect: 50.000 euro;

Ajutor financiar nerambursabil

Valoare maxima proiect: 200.000 euro;

* Pentru mai multe detalii si pentru o consultatie initiala gratuita, completati formularul acesta (click) sau ne puteti contacta telefonic la numerele: (0758) 366 510 sau (0799) 085 242