Velcea & Partners

Fonduri nerambursabile pentru Sectorul Cultural

Ministerul Culturii a elaborat, în contextul pandemiei COVID-19, un pachet de măsuri financiare, sub forma unor scheme de ajutor de stat și de minimis, menite să sprijine sectorul cultural din România.

I. SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT

Valoarea ajutorului

 • microgranturi în valoare de 2.000 euro pentru beneficiarii care au diferența din cifra de afaceri/venituri totale din anul 2020 comparativ cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților eligibile aferente codurilor CAEN autorizate, conform Listei de coduri CAEN eligibile pentru schema de minimis, mai mică de 10.000 euro;
 • granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților eligibile aferente codurilor CAEN autorizate, conform Listei de coduri CAEN eligibile pentru schema de minimis, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere/întreprindere unică, pentru beneficiarii a căror diferență calculată conform bazei de calcul este mai mare sau egală cu 10.000 euro. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Taxa pe valoarea adăugată nu va fi inclusă în baza de calcul.

Microgranturile si granturile se vor acorda urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale înființate în baza Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016
 • organizații neguvernamentale, înființate în baza Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Condiții:

 • au fost înființați și au desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale sau conexe înainte de 01.01.2020 conform raportului de activitate asumat de reprezentantul legal al solicitantului
 • pot fi și întreprinderi în dificultate
 • păstrează numărul de angajați existenți la data acordării sprijinului financiar pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Tipuri de cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cu salariile și contribuțiile sociale aferente și alte costuri legale;
 • cheltuieli cu onorarii, inclusiv contractele de drepturi de autor, necesare derulării activităților culturale;
 • cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale
 • cheltuieli legate de achiziția de materiale consumabile și obiectelor de inventar necesare derulării activităților culturale;
 • cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale necesare derulării activităților culturale;
 • cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2
 • cheltuieli aferente ratelor de leasing și ratelor de credit

Lista codurilor CAEN eligibile pentru schema de minimis:

 

47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

 

4761

Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

 

58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

 

5811

Activități de editare a cărților

 

59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

 

5911

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

 

5914

Proiecția de filme cinematografice

 

5920

Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

 

74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

 

7420

Activități fotografice

 

82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

 

8230

Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

 

85. ÎNVĂȚĂMÂNT

 

8552

Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

 

90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

 

9001

Activități de interpretare artistică (spectacole)

 

9002

Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

 

9003

Activități de creație artistică

 

9004

Activități de gestionare a sălilor de spectacole

 

91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

 

9101

Activități ale bibliotecilor și arhivelor

 

9102

Activități ale muzeelor

 

9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic