Velcea & Partners

Interventia regionala 1.3.A – Sprijin pentru microintreprinderi – Regiunea Vest

Sprijin pentru microintreprinderi

Cheltuieli eligibile

 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice – mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6 Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat, Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, în procent de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.
 • Investiții în active necorporale: procese manageriale, de producție, programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea microîntreprinderii, eligibile în limita a maxim 15 % din valoarea totală eligibilă a investiției.
 • Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, prin participarea solicitantului de finanțare, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant, eligibile în limita a maxim 15% din valoarea totală eligibilă a investiției.
 • Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice eligibile în limita a maxim 5% din valoarea totală eligibilă a investiție.
 • Construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de producție, de tip construcție industrială, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI. Atentie! Doar 14 luni de implementare.
   
 • Consultanta – maxim 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Calendar orientativ

 • Martie 2023 – Publicare Ghid Final.
 • Iunie 2023 – Lansare apel proiecte.

* Procedura in consultare publica, perioada 29.12.2022 – 29.01.2023.

Industrial Services

Beneficiari

Pot beneficia de facilitatile prevazute în prezenta schema întreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

30.000 - 200.000 €

pentru firmele care au obtinut venituri din codul CAEN eligibil de minim 30% din total CA.

30.000 - 60.000 euro

pentru firmele care au obtinut venituri din codul CAEN eligibil de maxim 30% din total CA.

20.000.000 euro

buget total pentru sesiunea din 2023.

Intensitate finantare

90% ajutor financiar pentru proiectele din judetul Hunedoara. 10% contributie proprie.

Intensitate finantare

90% ajutor financiar pentru proiectele din judetul Caras Severin. 10% contributie proprie.

Intensitate finantare

83% ajutor financiar pentru proiectele din judetul Arad. 17% contributie proprie.

Intensitate finantare

76% ajutor financiar pentru proiectele din judetul Timis. 24% contributie proprie. DOAR ACESTE JUDETE SUNT ELIGIBILE.

* Pentru mai multe detalii si pentru o consultatie initiala gratuita, completati formularul acesta (click) sau ne puteti contacta telefonic la numerele: (0758) 366 510 sau (0799) 085 242