Velcea & Partners

Digitalizarea IMM-urilor 2022

Programul Digitalizare IMM reprezintă o şansă unică pentru transformarea digitală a întreprinderilor cu ajutorul fondurilor nerambursabile.

Obtine o finantare nerambursabila de pana la 100.000 de euro pentru întreprinderi micro, mici şi mijlocii care nu au activităţi autorizate / venituri din servicii / produse IT&C.

Conditii

Pot beneficia de facilitatile prevazute în prezenta schema întreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Digitalizarea IMM-urilor

Min. 30.000 - Max. 100.000 Euro
Estimativ în trimestrul II al anului 2022
Licenţe software şi software personalizat, inclusiv Robotic Process Automation (RPA)

Cheltuieli eligibile

a) cheltuieli aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive si echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în functiune, justificate din punctul de vedere al implementarii proiectului;
b) cheltuieli aferente realizării retelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
c) cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii si/sau adaptarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarii si implementarii bazelor de date, migrarii si integrarii diverselor structuri de date existente, inclusiv solutiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
d) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
e) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou;
f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică;
g) cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
h) cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
i) cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
j) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;
k) cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
l) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
m) cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;
n) cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
o) activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele Programului operațional Competitivitate;
p) servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

Sunt interesat!
* Pentru mai multe detalii si pentru o consultatie initiala gratuita, completati formularul acesta (click) sau ne puteti contacta telefonic la numerele: (0758) 366 510 sau (0799) 085 242