Velcea & Partners

Digitalizarea IMM-urilor 2022

Programul Digitalizare IMM reprezintă o şansă unică pentru transformarea digitală a întreprinderilor cu ajutorul fondurilor nerambursabile.

Obtine o finantare nerambursabila de pana la 100.000 de euro pentru întreprinderi micro, mici şi mijlocii care nu au activităţi autorizate / venituri din servicii / produse IT&C.

Conditii

Pot beneficia de facilitatile prevazute în prezenta schema întreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Digitalizarea IMM-urilor

Min. 20.000 - Max. 100.000 Euro
Perioada depunere
15 februarie - 30 iunie 2023
Licenţe software şi software personalizat, inclusiv Robotic Process Automation (RPA)

Cheltuieli eligibile

a) cheltuieli aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive si echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în functiune, justificate din punctul de vedere al implementarii proiectului;
b) cheltuieli aferente realizării retelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
c) cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii si/sau adaptarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarii si implementarii bazelor de date, migrarii si integrarii diverselor structuri de date existente, inclusiv solutiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
d) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
e) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou;
f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică;
g) cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
h) cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
i) cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
j) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;
k) cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
l) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
m) cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;
n) cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța (în limita a maximum 10% din valoarea finanțării - cheltuială obligatorie impusă de procedură)
o) activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele Programului operațional Competitivitate;
Conform procedurii, este obligatoriu ca beneficiarii sa prezinta la ultima Cerere de transfer un Raportul tehnic IT întocmit de un auditor independent/ entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației și care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect. Aceasta cheltuiala se va suporta din fondurii proprii de catre beneficiar. În cazul în care Raportul tehnic IT nu va certifica faptul că au fost îndeplinite minim 6 criterii DESI, în urma implementării proiectului de digitalizare, cererea de transfer nu va fi acceptată la plată.

Sunt interesat!
* Pentru mai multe detalii si pentru o consultatie initiala gratuita, completati formularul acesta (click) sau ne puteti contacta telefonic la numerele: (0758) 366 510 sau (0799) 085 242