Velcea & Partners

Fonduri nerambursabile HoReCa2 - 2022

HoReCa2 (2022)

Prin schema de ajutor de stat se are în vedere acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina.

Valorea finantarii
500.000 - 2.000.000 EURO
Intervalul de inscriere
(1 ian. - 31 dec.) (2022)
Bugetul apelului:
550 mil. euro
Termen limita implementare:
31 dec. 2022
Beneficiari eligibili:
Intrepr. mici, mijlocii si mari
Tip investitie:
urban si rural

Schema va permite înscrierea electronică în cadrul a doi piloni, respectiv:

  • Pilonul 1 – compensarea creșterii cheltuielilor totale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade a anului 2021, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.
  • Pilonul 2 – compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și / sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina

Aplicanții vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni.

Conditii de eligibilitate

Pot beneficia de facilitatile prevazute în prezenta schema întreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Beneficiarii de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, deținute de sau organizați ca întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii.

Bugetul este estimat la 550 milioane euro, echivalent în lei,  prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari.

Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe grup-întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă în limita de timp impusă de Cadrul Temporar Ucraina.
Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.  
Valoarea maximă însumată a ajutorului acordat aferent ambilor piloni (Pilon 1 + Pilon 2) nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere, așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

Turism

Intreprinderi mici, mijlocii si mari din domeniul turismului.

Alimentatie publica

Intreprinderi mici, mijlocii si mari care activeaza pentru alimentatia publica.

Evenimente

Finantarea se poate acorda si pentru organizatorii de evenimente afectati de conflictul armat.

Agentii de turism

Acest program acopera si agentiile de turism licentiate afectate.

Ghizi de turism

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta apasand butonul de mai jos.

Ucraina

Toate intreprinderile mici, mijlocii si mari din domeniile amintite mai sus sunt eligibile doar daca activitatea economica a acestora a fost afectata de conflictul din Ucraina.

* Pentru mai multe detalii si pentru o consultatie initiala gratuita, completati formularul acesta (click) sau ne puteti contacta telefonic la numerele: (0758) 366 510 sau (0799) 085 242