Programul de Microindustrializare - Velcea & Partners

Programul de Microindustrializare

Programul de Microindustrializare

Eligibilitatea solicitantului

 • Firma infiintata de minim 2 ani;
 • Domeniul de activitate – productie;
 • Societatea are minim un angajat la deschiderea sesiunii de depunere;
 • Dupa aprobarea proiectului, beneficiarul va angaja 4-5 persoane;
 • Domenii eligibile: productie.

Valoarea finantarii

 • Finantarea este de 75%, maxim 450.000 Lei;

Intensitate

 • Alocatie Financiara Nerambursabila – 75%, dar nu mai mult de 450.000 Lei/beneficiar;
 • Contributie proprie – minim 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Cheltuieli eligibile

 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii;
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta – aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea Contractului de finantare).
 • Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
 • Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video etc.);

Angajamente

 • Angajeaza dupa aprobarea proiectului minim 2 salariati (recomandam 5-6 salariati) pe perioada nedeterminata si program normal de 8 ore pe zi;

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 24 LUNI

Solicita o evaluare gratuita!

Scroll to Top

Manualul Antreprenorului